Védla si si, védla

1.
Védla si si, védla, jako pyšná jedla,
[:z vysoké stoličky na nízkú si sedla.:]

2.
Bula si mi, bula, frajerenka verná,
[:dokad mi štrngali slanina, aj rebrá.:]

3.
A keď sa minuli slanina aj rebrá,
[:neni si mi, neni, frajerenka verná.:]

4.
Lebo mi pomožte, lebo mi naložte,
[:nech mi ty koníčky nestoja na ceste.:]