A v tej našej záhradôčky

1.
A v tej našej záhradôčky,
a v tej našej záhradôčky zelenej,
[:plakalo tam švárnô ďiouča
pri ruži, pri ružičky červenej.:]

2.
Darmo plačeš a nariekaš,
veď ty moja, veď ty moja nebudeš,
[:na dva rôčke narukujem,
ty ma čakať, ty ma čakať nebudeš.:]

3.
Čo by som ťa aj čakala,
ty ma veru, ty ma veru nevezneš,
[:keď ty prídeš z vojny domov,
krajšô ďiouča, krajšô ďiouča si nájdeš.:]