Vychodí slniečko zo zelenej hory

1.
Vychodí slniečko zo zelenej hory,
má milá sa díva, má milá sa díva z bielej komory.

2.
Ach, milá, premilá, čos taká bledá,
veď si ty bývala, veď si ty bývala jak maľovaná.

3.
Očička ti upadujú, tvár osinuje,
povedz že mi milá, holubička sivá, kto ťa miluje.

4.
Kto by ma miloval, veď si to ty ten,
v malom, krátkom, čase, v malom, krátkom, čase budeš podveden.

5.
Bede teba pán Boh trestať s tým božským časem,
že si išemetil, že si ošemetil mé srdce mladé

6.
Ošemetila ťa tvoja falešnosť,
že ti nebývalo, že ti nebývalo mojej lásky dosť.