Vyletela lastovička, sadla na kasárňu

Repište
Zdroj: Jozef Bahúl

1.
Vyletela lastovička, sadla na kasárňu,
nesiem vodu pre regrútov, v zelenom zobáčku,
[:pite ju, regrúti, vy ste ešte mladí,
a ja si len spievať budem, vojak vyslúžený.:]

2.
Ďakujem vám, pán kapitán, za vašu dobrotu,
už ma viacej nevidíte ráno u raportu.
[:Ráno u raportu, večer u rozkazu,
zajtra pôjdem do civilu, tam sebe rozkážu.:]

3.
[:Tu mi rozkazuje, kaprál aj s čatárom,
a doma mi nerozkáže, major s generálom.:]