Veď sú na Repišti vysoké podsteny

Repište
Zdroj: Sestry Anna a Mária Čížové

1.
Veď sú na Repišti vysoké podsteny,
[:veď sú na Repišti vysoké podsteny,
na nich sedávajú radorečné ženy.:]

2.
Na nich sedávajú, tak sa zhovárajú,
[:na nich sedávajú, tak sa zhovárajú,
kde je aké dievča, každej chybu nájdu.:]

3.
A mne chybu najšli, že som ja maličká,
[:a mne chybu najšli, že som ja maličká,
veď ja ťažko robím od svojho malička.:]

4.
Veď som nesedela v záhrade v chládočku,
[:veď som nesedela v záhrade v chládočku,
ale som nosila z hájička trávičku.:]

5.
Keď sa tá trávička v háji pominula,
[:keď sa tá trávička v háji pominula,
potom som rozmarín zelený sadila.:]

6.
Rozmarín zelený na suchom koreni,
[:rozmarín zelený na suchom koreni,
ako že privyknúť tej cudzej materi.:]

7.
Cudzia mať, cudzia mať, cudzie dieťa klaje,
[:cudzia mať, cudzia mať, cudzie dieťa kľaje,
nevychovala ho, len mu rozkazuje.:]