A ja som malička, drobná

1.
A ja som malička, drobná,
ale som gazdina dobrá,
[:ešte mám za hrniec múky,
aj tú si krčmárka kúpi.:]

2.
A čo má krčmárka v sude,
veď nám to do rána bude,
[:a čo má krčmárka v sude,
veď nám to do rána bude.:]