Vyletela holubička spoza nášho okienečka

1.
Vyletela holubička,
[:vyletela holubička,
spoza nášho okienečka,
spoza nášho okiene, okienečka.:]

2.
Vyletela, vybŕkala,
[:vyletela vybŕkala, na milýho zavolala,
na milýho zavola, zavolala.:]

3.
Poďže milý, poď na trávu,
[:poďže milý, poď na trávu,
za tú našu, na zahradu,
za tú našu, za zahra, za zahradu.:]

4.
Tam je tráva, aj otava,
[:tam je tráva, aj otava,
nechojže ty, milá, sama,
nechojže ty, milá sa, milá sama.:]

5.
Tam je tráva až po listy,
[:tam je tráva až po listy,
dajže, dieuča, koňom jesti,
dajže, dieuča, koňom je, koňom jesti.:]