A v tej záhradke jablonka

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
[:A v tej záhradke jablonka,:]
[:a v tej záhrade jablonka, jablonka,
sadila ju tam milenka.:]

2.
[:A keď tú jabloň sadila,:]
[:a keď tú jabloň sadila, sadila,
takto k nej prehovorila.:]

3.
[:Rozvi sa jabloň vysoká,:]
[:rozvi sa jabloň vysoká, vysoká,
nech naša láska prekvitá.:]

4.
Nech naša láska prekvitá,
vonia jak jablonka v poli,
[:a keď rôčik pominie, pominie,
miláčik, budeme svoji.:]