Zvonečky v Loretě

Hudba a text Karel Hašler

1.
Zvonečky v Loretě žalostně zvonily,
když jsme tam s mým milým v podvečer chodili.
Žalostně zvonily zvonečky v Loretě,
jakoby radosti nebylo na světě.

2.
Zvonily přesmutně, jakoby věděly,
že jsem se s mou milou rádi mít nesměli.
Vždycky jsem zesmutněl, vždycky jsem plakával,
když jsem se pod nimi s mou milou potkával.

3.
Zvonečky v Loretě zvonili do pláče,
jakoby na světě nebylo jinače.
Vždycky jsem s mou milou slzičky ronili,
jak by nám zvonečky do hrobu zvonily.