A jo hlopjec vyhovany na skaľe

Goralská zo Zamaguria

1.
A jo hlopjec vyhovany na skaľe,
ňebojym še ňijakego guroľe,
[:guroľ, muj brat, guroľka mi šostřicka,
goroľka nos vyhovala mamicka.:]

2.
I tatuša mum guroľa dobrego,
ňeboji še vicišpana zodnego,
[:bo vicišpan, ľepi še i maľuje,
i guroľskje šumne džyfce ľubuje.:]

3.
Mušis še ty vicišpun dobře třimač,
kjed ty fces guroľskje džyfce ľubuvač,
[:bo guroľe, hlopci tak jak topoľe,
orajum popod Tatry tvarde roľe.:]

4.
Popod Tatry žimno voda učeko
a na Tatraf dujum viatry daľeko,
[:duje, duje, z viecora i zarana,
guroľ hlopjec, to slovjensko obrana.:]

5.
A teroz se rynki sobje podumy,
všickje ľudže slovjocy še volumy,
[:cy to guroľ, rusnok, spisok, šarišan,
kazdy zyje ve svym kraju, jak svuj pán.:]