Zvečera, zvečera Janička nekcela

Rejdová, Gemer

1.
Zvečera, zvečera Janička nekcela,
[:do rana bieleho dobre ho nezjedla.:]

2.
Prečo si neprišov, kim mesiac nevinšov,
[:ja som te čekala, hviezda ligotala.:]

3.
Čekala miľieho zvečera tmavieho,
[:nemohla ho dočkat, musela ľahnut spat.:]