A jaki ja parobočok premili

1.
A jaki ja parobočok premili,
idzem sebe od frajirki v dzeň bili,
[:idzem sebe za sipanu dražočku, dražočku,
piskam sebe na dubovim listočku.:]

2.
Rano staňem ku ocovi na rozkaz,
dzeše ši bul, ti beťaru, doteraz,
[:a ja vam bul pri tej švarnej ňevesce, ňevesce,
bo me žadne dzivče ľubovac ňechce.:]

3.
Nechceja me to dzifčatka ľubovac,
bo ja ňeznam po beťarski tancovac.
[:Vitancujem, šeja, hoj, sebe čardaš, abo dva,
idzem sebe za dražečku beťar ja.:]


alebo:

A ja taki parobočok premili

1.
A ja taki parobočok premili,
idzem sebe za dražočku dzeň bili.
[:Idzem sebe, šeja, hij, za sipanu dražočku,
piskam sebe na dubovim ľistočku.

2.
Rano staňem, rano staňem, gu otcovi na rozkaz,
a dze ši bul ti beťaru doteraz.
A ja vam bul, šeja, hoj, pri tej švarnej ňevesce,
bo me žadne dzivče ľubovac nesce.

3.
Nechceja me to dzifčatka ľubovac,
bo ja ňeznam po beťarski tancovac.
Vitancujem, šeja, hoj, sebe čardaš, abo dva,
idzem sebe za dražečku beťar ja.