A jaki ja parobočok premili

1.
A jaki ja parobočok premili,
idzem sebe od frajirki v dzeň bili,
[:idzem sebe za sipanu dražočku, dražočku,
piskam sebe na dubovim listočku.:]

2.
Rano staňem ku ocovi na rozkaz,
dzeše ši bul, ti beťaru, doteraz,
[:a ja vam bul pri tej švarnej ňevesce, ňevesce,
bo me žadne dzivče ľubovac ňechce.:]

3.
Nechceja me to dzifčatka ľubovac,
bo ja ňeznam po beťarski tancovac.
[:Vitancujem, šeja, hoj, sebe čardaš, abo dva,
idzem sebe za dražečku beťar ja.:]


alebo:

A ja taki parobočok premili

1.
A ja taki parobočok premili,
idzem sebe za dražočku dzeň bili.
[:Idzem sebe, šeja, hij, za sipanu dražočku,
piskam sebe na dubovim ľistočku.

2.
Rano staňem, rano staňem, gu otcovi na rozkaz,
a dze ši bul ti beťaru doteraz.
A ja vam bul, šeja, hoj, pri tej švarnej ňevesce,
bo me žadne dzivče ľubovac nesce.

3.
Nechceja me to dzifčatka ľubovac,
bo ja ňeznam po beťarski tancovac.
Vitancujem, šeja, hoj, sebe čardaš, abo dva,
idzem sebe za dražečku beťar ja.
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť