A té hájske zvony

1.
A té hájske zvony ako smutne zvonia,
tej bielej Aničce vienok s hlavy zronia.

2.
Ten hájsky pán farár peknú kázeň káže,
nejednej panence slobodu zaviaže.

3.
Veru jej zaviaže, a to na uzlíčky,
že ju nerozviažu jej biele ručičky.

4.
Keby to Pán Boh dau, aby mne zaviazau,
vinšovala by mu, aby krajšú kázau.