A ty šteňa

Očová

1.
A ty, šteňa, malô šteňa, nebrechaj mi do frajera.

2.
Môj frajer je bojazlivý, sková sa mi do šašiny.

3.
Šašina je veľká tráva, zastrelia ho miesto páva.

4.
Miesto páva, pávičice, bude plakať moje srdce.