A tam dolu na marase

Ľúbostná z Terchovej

1.
A tam dolu na marase švárne diefča kone pase,
[:prišiel k nemu šuhajíček z poľa,
hej, zajal hej on koníčky do dvora.:]

2.
Tu máš milá tri toliare, jeden veľký a dva malé,
[:skovaj, skovaj, moja milá k sebe,
hej, ešče prídem jednu nocku k tebe.:]

3.
A keď prídeš, len nepískaj, podkovami nelibuškaj,
[:moja mamka na povale spáva,
hej, tá mi pozor na šuhajkov dáva.:]

4.
A keď prišiel aj zapískal, podkovami zalibuškal,
[:stávaj, stávaj, staň starý z postele,
hej, ktosi je tam pri tej našej dcére.:]

5.
Zakiaľ starý z postele stal, dotiaľ Janko sa odebral,
[:zostaň, zostaň, moja milá, zdravá,
hej, nemysli si, že si spravodlivá.:]

6.
Hoď to perko do tej vody, či ti pojde do slobody,
[:jak to perko pojde dolu do dna,
hej, potom budeš, moja milá, verná.:]

7.
Hoď ten kameň do tej vody, či ti pojde do slobody,
[:jak ten kameň bude hore plývať,
hej, potom budeš pri mem bočku líhať.:]

8.
Kdes to milý, kdes to vídal, kameň aby hore plýval,
[:videl som to tam dolu u rieky,
hej, robeli to spravodlivé diefky.:]