Za lesíčkem na zelené stráni

1.
Za lesíčkem na zelené stráni stojí panská hájovna.
Chodívá tam večer po klekání, mého srdce královna.

2.
Nikdo neví, že ja tam chodívam, kde si já své štěstí hledám.
Za lesíčkem na zelené stráni býva tajná láska má.