Za gorami, dolinami

Píseň Moravských Chorvatů z okolí Mikulova.

1.
Za gorami, dolinami,
tam vojáci lógrujů.
Naši páni kapitáni,
kompanie spisujů.

2.
Patrontáš mám spakovanú,
tam mi leží na stoli.
Prines mi ju, moja graga,
prines mi ju pred vrati.

3.
Ty si moja najmiliga,
ty si toga príčina.
Ty si mje ně lúdivala,
do stodolky, do siena.