Goraľsko poľka

Goralská zo Zamaguria

1.
Goraľsko poľka, ta še vysoko vynoši,
[:goraľske hlopcy, to som najvjynkse bitkoři.:]

2.
Bjyli še oni, v sobote vjecor do rana,
[:při kazdym jednym, džyfcyna stoji splakana.:]

3.
Nebi še Jašu, serdecko moje, nebij še,
[:mos tu vinecko, mos tu pivecko, napij še.:]

4.
Nefcym vinecko, nefcym pivecko, gořke je,
[:pře tobje mila, fryjyrecka moja, bitka je.:]

5.
Jo pič nebedym, jo še bič bedym do rana,
[:pře tobje mila, fryjyrecka moja, kohana.:]

6.
A v tym Jordancu, na samym koncu tři lipky,
[:šičke šče hlopcy, take sykovne do bitky.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť