A čoby sa zišli zo sveta pisári

Novohrad

1.
A čoby sa zišli zo sveta pisári,
[:ver by moje ťažké žiale nespísali.:]

2.
Čoby bol svet papier a more atrament,
ver by nespísali srdiečku fundament.:]