Na Vojtovyj roli

Goralská spoza Magury

1.
Na Vojtovyj roli, studžunecka stojí,
[:nevidač, neslyhač kohanecki moji.:]

2.
A cy še mne bojis, a cy še mne stydžis,
[:ze do nasyj studne po vode nehodžis.:]

3.
Co byf še če bola, co byf še stydžila,
[:dy jo byf za tobum do vody skocyla.:]

4.
Do vody, do vody, co še kolym tocy,
[:pře čebie Janícku, ze mos corne ocy.:]

5.
Corne ocy mumy, my še podobumy,
[:co kymu do tego, ze še radži mumy.:]


alebo:

Na Vojtovyj roľi
Vyšné Ružbachy, Spiš

1.
Na Vojtovyj roľi studžonecka stoji,
[:ňyvidač, ňyslyhač frajyrecki mojyj.:]

2.
Cy še ty mje brydžis, co bym še stydžyla,
[:dy ja by za tobom do vody skocyla.:]

3.
Do vody skocyla, dže še voda tocy
[:při tobje Jaňicku, tvoje carne ocy.:]

4.
Carne ocy momy, bo še podobomy,
[:co kego do tego, ze še radži momy.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť