Go̲raľu, cy či ňe žaľ (Goraľu, cy či ňe žaľ)

1.
Go̲raľu, cy či ňe žaľ, odhodžič od stron ojcyzny.
Švjyrkovyk ľaso̲f i haľ, i tyk potoko̲f střebřystyk (přecystyk).
[:Go̲raľu, cy či ňe žaľ, go̲raľu, vro̲č še do haľ.:]

2.
I goraľ na gory spožyral, i lzy renkavem učyral.
I gory opuščič třeba, dľa hľeba, paňe, dľa hľeba.
[:Goraľu, cy či ňe zaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]

3.
Goraľu, vroč še do haľ, bo tam ostali ojcovje.
Ke pudžes v daľeki kraj, kto šnimi bedže, to kto vje.
[:Goraľu, cy či ňe zaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]

4.
I goraľ jak džecko place, možno juz ňezobacy.
Švjyrkovyl ľasof i haľ, plac sobje, goraľu plac.
[:Goraľu, cy či ňe zaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]

5.
Vžon goraľ ze sobom skřipce, převloki svoje i krpce.
I posel v daľeki kraj, graj sobje, goraľu, graj.
[:Goraľu, cy či ňe zaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]

6.
Zalomjyl rence i vzdyha, droga moja, povedžal sčiha.
Bo džyfce opuščič třeba, dľa hľeba paňe, dľa hľeba.
[:Goraľu, cy či ňe zaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]

o̲ - čítaj niečo medzi o a u
- obyčajne sa spievajú iba prvé dve slohy
- poznámka pre vyhľadávanie - go̲ral = goral, go̲ralu, go̲raľu, goralu

- převloki = remence - širšie pásy so zapínaním na 2-3 pracky nad krpcami
- švjyrk - červený smrek


* - *

Go̲raľu, cy či ňe žaľ
Lendak, Spiš

1.
Go̲raľu, cy či ňe žaľ, odhôdžič od stron ojcyzny.
Škvjyrkovyf ľasof i haľ, i tyf pôtokof přecystyf.
[:Go̲raľu, cy či ňe žaľ, go̲raľu, vro̲č še do haľ.:]

2.
I go̲roľ na go̲ry spožyro, i lzy rynkovym učyro.
Bo go̲ry poručič třeba, dľa hľeba, Paňe, dľa hľeba.
[:Go̲raľu, cy či ňe žaľ, go̲raľu, vro̲č še do haľ.:]

3.
Go̲raľu, vro̲č še do haľ, bo tam zostaľi ojcovje.
Kjyd pudžes v daľeki kraj, fto š ňimi bedže, ah, fto vjy.
[:Go̲raľu, cy či ňe žaľ, go̲raľu, vro̲č še do haľ.:]

4.
A goroľ jak džecko place, môzna juz ňezobace.
I staryf poručič třeba, dľa hľeba Paňe, dľa hľeba
[:Go̲raľu, cy či ňe žaľ, go̲raľu, vro̲č še do haľ.:]

5.
Na vjyrhu u Matki Bozskyj, tam place džyfcyna za če.
I cňe še ščinskňonta v troski: "jak pudžes, zapomňes na mňe.
[:Go̲raľu, cy či ňe žaľ, go̲raľu, vro̲č še do haľ.:]

6.
Vžon go̲roľ se sobom skřipce, navlôki svoje i kapce.
Jak posel, sčisnol go žaľ, go̲raľu, graj sobje, graj.
[:Go̲raľu, cy či ňe žaľ, go̲raľu, vro̲č še do haľ.:]

7.
Zalomol rynki i vzdyho: "Oj, milo moja", řek z čiha.
I džyfce opuščič třeba, dľa hľeba, Paňe, dľa hľeba.
[:Go̲raľu, cy či ňe žaľ, go̲raľu, vro̲č še do haľ.:]

8.
I pôsel s grabkami, s kosom, v guňce stargany i boso.
I posel v daľeki kraj, goraľu, žaľ mi če, žaľ.
[:Go̲raľu, cy či ňe žaľ, go̲raľu, vro̲č še do haľ.:]


Poznámka: o̲ - čítaj medzi "o" a "u"

* - *

alebo:
Góralu, czy ci nie żal
Hudba: W. Želenski
Text: Michał Bałucki

1.
Góralu, czy ci nie żal odchodzić od stron ojczystych,
świerkowych lasów i hal i tych potoków srebrzystych?

Refr.:
[:Góralu, czy ci nie żal? góralu, wracaj do hal!:]

2.
A góral na góry spoziera i łzy rękawem ociera:
"I góry porzucić trzeba... Dla chleba, panie, dla chleba!"

3.
Góralu, wróć się do hal, w chatach zostali ojcowie;
gdy pójdziesz od nich hen, w dal, cóż z nimi będzie, ach, kto wie?

4.
A góral jak dziecko płacze: "Może ich już nie zobaczę?
I starych porzucić trzeba dla chleba, panie, dla chleba."

5.
Góralu nie odchodź, nie, na wzgórku u Męki Boskiej,
tam matka twa płacze cię, uschnie z tęsknoty i troski.

6.
On głowę zwiesił i wzdycha: "Oj, doloż moja", rzekł z cicha.
"I matkę porzucić trzeba dla chleba, panie, dla chleba."

7.
Góralu żal mi cię, żal! I poszedł z grabkami, kosą.
I poszedł z gór swoich w dal, w gruńce starganej szedł boso.

8.
Lecz zanim liść opadł z drzew, powraca góral do chaty,
na ustach wesoły śpiew, trzos w rękach niesie bogaty.


Voľný preklad goralského textu z Hladovky a Suchej Hory:

Goraľu, či ti nie je ľúto

1.
Goralu,či ti nie je ľúto odchádzať z rodného kraja.
Smrekových lesov i hôľ, i tých potokov striebristých (prečistých)
[:Goralu, či ti nie je ľúto, goraľu, vráť sa do hôľ.:]

2.
I goral na hory pozrel a utieral slzy rukávom.
I hory opustiť treba, kvôli chlebu, pane, kvôli chlebu.
[:Goralu, či ti nie je ľúto, goraľu, vráť sa do hôľ.:]

3.
Goralu, vráť sa do hôľ, lebo tam zostali rodičia.
Keď pôjdeš do ďalekého kraja, kto s nimi bude, kto to vie?
[:Goralu, či ti nie je ľúto, goraľu, vráť sa do hôľ.:]

4.
I goral ako dieťa plače, možno už neuvidím.
Smrekové lesy i hole, poplač si, goraľu poplač.
[:Goralu, či ti nie je ľúto, goraľu, vráť sa do hôľ.:]

5.
Vzal si goral so sebou husle, svoje remence a krpce
i odišiel ďaleko do svetaa, hraj si, goralu, hraj.
[:Goralu, či ti nie je ľúto, goraľu, vráť sa do hôľ.:]

6.
Zalomil rukami a vzdychá, drahá moja, povedal sticha,
Pretože dievča opustiť treba, kvôli chlebu, kvôli chlebu.
[:Goralu, či ti nie je ľúto, goraľu, vráť sa do hôľ.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť