Za májových krásnych večerí

1.
Za májových krásnych večerí,
keď sme s milým v háji sedeli.
[:Vyprával mi úprimné slová,
ty, Andulka, musíš byť moja.:]

2.
Ja som láske stále verila,
sama som sa biedy nevzdala.
[:On popri mne inú miloval,
zo mňa si len posmech robieval.:]

3.
Počúvajte kamarátky mé,
čo vám poviem, to je pravdivé.
[:Nemilujte chlapcov tak verne,
bo vás sklamú, jak sklamali mne.:]

4.
Láska, láska, jak si nestála,
jak tá voda medzi horama.
[:Voda vyschne, láska sa minie,
jak ten lístok na rozmajríne.:]