027 13 Hladovka č. 186,
Slovensko

+ 421 903 866 117
pesnicky@orava.sk



Darmo ma, mamičko

1.
Darmo ma, mamičko, darmo ma, mamičko,
do školy dávate,
[:zo mňa kňaz nebude, zo mňa kňaz nebude,
darmo nakladáte.:]

2.
Nebude zo mňa kňaz, nebude zo mňa kňaz
a z Aničky mníška,
[:lebo je Anička, lebo je Anička,
moja frajárečka.:]

3.
Trafilo by sa mi, trafilo by sa mi,
pred oltárom kázať,
[:videl by som dievča, videl by som dievča,
musel by som sa smiať.:]

4.
Trafilo by sa mi, trafilo by sa mi,
v noci k nemocnému
[:a ja bych zablúdil, a ja bych zablúdil,
k dievčaťu švárnemu.:]

5.
Trafilo by sa mi, trafilo by sa mi,
spievať mizerere,
[:a ja bych zaspieval, a ja bych zaspieval,
otvor milá dvere.:]

6.
Trafilo by sa mi, trafilo by sa mi,
spievať pater noster,
[:a ja bych zaspieval, a ja bych zaspieval,
dievča, usteľ posteľ.:]

7.
Trafil by pán rechtor, trafil by pán rechtor
pekne organovať
[:a ja pred oltárom a ja pred oltárom
musel by tancovať.:]

8.
Trafilo by sa mi, trafilo by sa mi
isti v chrám spievati
[:a ja by som išiel, a ja by som išiel
dievča milovati.:]

9.
Svieť, milá, vieš komu, svieť, milá,
vieš komu, prídem ti do domu,
[:ak nemáš učiva, ak nemáš učiva,
môžeš i očima.:]

10.
Svietilo, mrkalo, svietilo, mrkalo,
tej noci dva razy,
[:odprevadila som, odprevadila som,
milého na lazy.:]

11.
Nebude, nebude, nebude, nebude,
suchá haluz rodiť,
[:ani ja nebudem, ani ja nebudem
k mojej milej chodiť.:]

12.
Bolo nás jedenásť, bolo nás jedenásť
chlapcov neborákov,
[:ale nás poslali, ale nás poslali,
všetkých za vojakov.:]

alebo

1.
Darmo me, mamičko,darmo me, mamičko,
do školy davace,
[:zo mne doktor nebudze,zo mne doktor nebudze,
darmo me davace.:]

2.
Trafilo by še mi, trafilo by še mi
večar ku chorému,
[:a ja by som zašiel, a ja by som zašiel
k dievčatku švárnemu.:]

3.
Páčilo by še mi, páčilo by še mi
poza školu chodzic,
[:a pekné dievčatka a pekné dievčatka
do postele vodzic.:]

(pozn.: pater noster - otčenáš