Hory, doly

1.
Hory, doly vzdialené, vy neznáte môj žiaľ,
[:vy neznáte miláčka môjho, ktorý ma miloval.:]

2.
Ktorý ma miloval a lásku sľuboval,
[:teraz ma v krátkom čase presmutnú tak nechal.:]

3.
Kdo mňa ľúbiť bude a kdo mňa poteší,
[:ja zvädnem jak tá ruža, mňa svet nič neteší.:]

4.
Kdože by ťa ľúbil, kdo iný ako ja,
[:ja som sa zaprisahal, ty musíš byť moja.:]

5.
Ja tvoja nebudem, ja tvoja nesmiem byť,
[:ty máš dievča sklamané, tá musí tvojou byť.:]