Jak je to pekne počúvať

1.
[:Jak je to pekne počúvať,:]
[:kto si vie pekne zaspievať.:]

2.
[:Však je to smutná novina,:]
[:ktorá je žena opitá.:]

3.
[:Napila som sa neviem kde,:]
[:ktože ma domov zavedie.:]

4.
[:Zaviedol by ma z rodiny,:]
[:boli by o mne noviny.:]

5.
[:Zaviedol by ma cudzí chlap,:]
[:ale bral by sa so mnou spať.:]

6.
[:Však ja mám muža dobrého,:]
[:len prevelice sprostého.:]

7.
[:Keď prídem domov opitá,:]
[:on sa ma pekne opýta.:]

8.
[:Ženička moja premilá,:]
[:kde si sa toľko napila.:]

9.
[:Vypila som len trošičku,:]
[:sedem decovú fľaštičku.:]