027 13 Hladovka č. 186,
Slovensko

+ 421 903 866 117
pesnicky@orava.skV našim sadze rošňe

1.
[:Rozmarija citrus, ňechudz do nas Mikluš,:]
ľem ti pric Janičku, šejahoja,
maš pirko v harčičku.

2.
[:V našim sadze rošňe šľiva neščeštľiva,:]
ňemožem utrimac, šejahoja,
do roka frajira.

3.
[:A jak ten muj ocec totu šľivu zecal,:]
takoj še mi frajir, šejahoja,
na večar obecal.