027 13 Hladovka č. 186,
Slovensko

+ 421 903 866 117
pesnicky@orava.skPaše ovčar ovce

1.
Paše ovčar ovce na želenej luce,
na želenej otave.
A pekne dzivčatko vije mu perečko
za klobučik pavove.

2.
Šleboda, šleboda na co ši mi dala
teho muža stareho,
aňi ho pobočkac, aňi ho obejmuc,
aňi hledzec na ňeho.

3.
Kedz som bula mlada, slobodňe som mohla
do každeho šenku isc.
Už som še vidala stareho dostala,
teraz mušim doma bic.