027 13 Hladovka č. 186,
Slovensko

+ 421 903 866 117
pesnicky@orava.skNa záhumňišťi

Dúbrava, Liptov

1.
Na záhumňišťi,
na konopišťi
[:pasla jedna žena muža
na remeňišťi.:]

2.
Oj, ženo, ženo,
pusťi ma s ňeho,
[:ňepoviem ťi za rok, za dva
slovíčka zlého.:]

3.
A na ten treťí
buďem ťa bíjať,
[:prečo si ma naučila
páľenku píjaťť:]

4.
Páľenku píjať,
do krčmi choďiť,
[:prečo si ma naučila
z druhou sa vodiť?:]