Chodila dievčina po hore plačúci - pre klavír


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.