Červené jabĺčko v oblôčku mám

1.
Červené jabĺčko v oblôčku mám,
koho rada vidím, tomu ho dám.
[:A ja ťa, môj milý, veľmi milujem,
ja ti to jabĺčko z lásky darujem.:]

2.
Krájajte mi, mamko, drobný šalát,
lebo ja nemôžem v noci spávať.
[:Len malú chvíľočku na svitaní,
keď milý zanechá milovaní.:]


alebo: Červenuo jablčko v obuočku mám