Išla sova na tanec

1.
Išla sova na tanec vyfintená veľmi,
pratala sa poza pec, pratala sa dvermi.

2.
Keď ju vrabec uvidel, hneď ho svrbí nôžka,
pď sovička na tanec, skočíme si troška.

3.
Tančil vrabec strapatý tance samé nové,
postúpal on na palec milej pani sove.

4.
Pozor, vrabček, pozor daj, ak sa bojíš búrky,
nestúpaj mi na päty, ani na pazúrky.

5.
Naľakal sa tanečník, že mu zláme kosti,
nik už sovu nepojal po tej mrzutosti.