Zahučali hory, zahučali lesy

1.
Zahučali hory, zahučali lesy,
[:kdeže sa podeli, kdeže sa podeli
moje mladé časy.:]

2.
Moje mladé časy neužili krásy,
[:moje mladé letá, moje mladé letá
neužili sveta.:]

3.
Ešte sa ten kameň vo vode obráti,
[:ale moja mladosť, ale moja mladosť
už sa nenavráti.:]

4.
Mladosti, mladosti, mali sme ťa dosti.
[:ale už nemáme, ale už nemáme,
ani medzi prsty.:]

5.
Mladosť moja, mladosť, vyšlas mi na márnosť,
[:vyšlas mi na márnosť, vyšlas mi na márnosť
pre moju nedbalosť.:]


alebo:

Zahučaly hory

1.
Zahučaly hory, zahučaly lesy.
Kamže sa podely moje mladé časy?

2.
Moje mladé časy neužily krásy,
Moje mladé letá neužily sveta!

3.
Ach, poľutuj, Bože, tej mojej mladosti,
že som ju utratiu v žiali, nie v radosti!

4.
Mladosť moja, mladosť, vyšla si na márnosť,
vyšlas mi na márnosť, pre moju nedbalosť.

5.
Mladosť moja, mladosť, tak som ťa utratiu,
jako by bou kameň do vody uhodiu.

6.
Ešte sa ten kameň ve vode obráti,
ale moja mladosť nikdy sa nevráti.

7.
Ach, Bože muoj, Bože, jak že se mi vodí,
že mne teraz každý zdaleka obchodí.

8.
Všecko se minulo, co mne melo tešit
volil by som dálej na tom svete nežit.

9.
Učte sa vy mladí z mojeho neštestí:
Mladost moudre užit, to je velké štestí.

10.
Mladý čas je drakší od čistého zlata,
zlato se navráti, nikdy mladé leta.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť