Zahučali hory, zahučali lesy

1.
Zahučali hory, zahučali lesy,
[:kdeže sa podeli, kdeže sa podeli
moje mladé časy.:]

2.
Moje mladé časy neužili krásy,
[:moje mladé letá, moje mladé letá
neužili sveta.:]

3.
Ešte sa ten kameň vo vode obráti,
[:ale moja mladosť, ale moja mladosť
už sa nenavráti.:]

4.
Mladosti, mladosti, mali sme ťa dosti.
[:ale už nemáme, ale už nemáme,
ani medzi prsty.:]

5.
Mladosť moja, mladosť, vyšlas mi na márnosť,
[:vyšlas mi na márnosť, vyšlas mi na márnosť
pre moju nedbalosť.:]


alebo:

Zahučaly hory

1.
Zahučaly hory, zahučaly lesy.
Kamže sa podely moje mladé časy?

2.
Moje mladé časy neužily krásy,
Moje mladé letá neužily sveta!

3.
Ach, poľutuj, Bože, tej mojej mladosti,
že som ju utratiu v žiali, nie v radosti!

4.
Mladosť moja, mladosť, vyšla si na márnosť,
vyšlas mi na márnosť, pre moju nedbalosť.

5.
Mladosť moja, mladosť, tak som ťa utratiu,
jako by bou kameň do vody uhodiu.

6.
Ešte sa ten kameň ve vode obráti,
ale moja mladosť nikdy sa nevráti.

7.
Ach, Bože muoj, Bože, jak že se mi vodí,
že mne teraz každý zdaleka obchodí.

8.
Všecko se minulo, co mne melo tešit
volil by som dálej na tom svete nežit.

9.
Učte sa vy mladí z mojeho neštestí:
Mladost moudre užit, to je velké štestí.

10.
Mladý čas je drakší od čistého zlata,
zlato se navráti, nikdy mladé leta.