Za tú horu, za vysokú

1.
[:Za tú horu, za vysokú, mám frajárku černojokú.:]
[:Palagrija, hoja, milá duša moja,
mám frajárku černojokú.:]

2.
[:Šel bych za ňu, cesta je zlá, ve dňe prší, v noci je tma.:]
[:Palagrija, hoja, milá duša moja,
ve dňe prší, v noci je tma.:]

3.
[:Ťažké, ťažké, rozlúčení, keď sme spolem naučení.:]
[:Palagrija, hoja, milá duša moja,
keď sme spolu naučení.:]

4.
V komůrce sedáva, hubjenky si dáva, do samého rozednění.

---
alebo:

Za tú horu, za vysokú

1.
[:Za tú horu, za vysokú,
mám frajárku černookú.:]
[:Holagrija hoja, milá duša moja,
mám frajárku černookú.:]

2.
[:Šel bych za ňu, cesta je zlá,
ve dne prší, v noci je tma.:]
[:Holagrija hoja, milá duša moja,
ve dne prší, v noci je tma.:]

3.
[:Ťažké, ťažké, rozlúčení,
když jsme spolem naučení.:]
[:V komůrce sedávat, huběnky si dávat
do samého rozednění.:]


alebo

1.
[:Za tú horu, za vysokú, mám frajárku černookú.:]
[:Hola, drija, hola, drahá duša moja,
mám frajárku čiernookú.:]

2.
[:Šel bych za ňu, cesta je zlá, ve dne prší, v noci je tma.:]
[:Hola, drija, hola, drahá duša moja,
ve dne prší, v noci je tma.:]

3.
[:Ťažké, ťažké, rozlúčení, keď sme spolu rozlúčení.:]
[:Hola, drija, hola, drahá duša moja,
keď sme spolu rozlúčení.:]

4.
[:V kolébke sedáva, hubjenku mi dáva, do skorého rozednení.:]
[:Hola, drija, hola, drahá duša moja,
ve dne prší, v noci je tma.:]
----

alebo

1.
[:Za tú horu, za vysokú, mám frajárku čiernookú.:]
[:Hola, drija, hola, drahá duša moja,
mám frajárku čiernookú.:]

2.
Išou bych k nej, cesta je zlá, ve dne prší, v noci je tma.
[:Hola, drija, hola, drahá duša moja,
ve dne prší, v noci je tma.:]

3.
Vyšla hviezda od západu, jedna jasná, druhá tmavá
[:Hola, drija, hola, drahá duša moja,
jedna jasná, druhá tmavá.:]

4.
Jak si tmavá, rozsvetli sa, moja milá, rozmysli sa!
[:Hola, drija, hola, drahá duša moja,
moja milá, rozmysli sa.:]

5.
Neberem ta na rok, na dva, lež ta berem do skonaná.
[:Hola, drija, hola, drahá duša moja,
lež ta berem do skonaná.:]

6.
Do skonaná mého, tvého, nesmieš pozrieť na iného.
[:Hola, drija, hola, drahá duša moja,
nesmieš pozrieť na iného.:]

7.
Ani pozret, ani zasmát, zatvrdené srdce máš mat.
[:Hola, drija, hola, drahá duša moja,
zatvrdené srdce máš mat.:]