Čerešničky, čerešničky

1.
Čerešničky, čerešničky, čerešne,
vy ste sa mi rozsypali po ceste.
[:Kto vás nájde, ten vás pozbiera,
ja som mala včera večer frajera.:]

2.
Bol to šuhaj maľovaný, jak ruža,
toho som si vyvolila za muža,
[:ani by mu robiť nedala,
len by ťa pre krásu doma chovala.:]

3.
Ako ružu, ako ružu červenú,
bola bych mu jeho ženu milenú,
[:ja bych bola jako lelija,
a on moja ruža, ruža červená.:]

4.
A keď bych ho, a keď bych ho dostala,
potom by som sa mu veru vysmiala,
[:robiť buďe a ja tancovať,
preca si ja len viem chlapca vychovať.:]


alebo:
1.
Čerešničky, čerešničky, čerešně,
vy ste sa ně rozsypaly na cestě.
[:Kto vás najde, kdo vás posbirá,
já som mala včera večer frajira.:]

2.
Byl to frajír malovaný, jak růža,
teho sem si vyvolila za muža.
[:Ani bych mu robiť nedala,
enom jako růžu bych ho chovala.:]