Tichá voda do Dunajka padala

1.
Tichá voda do Dunajka padala,
keď som bola od šuhajka sklamaná,
[:dá to Pán Boh, že sa aj on oklame,
ja banujem, aj on banovať bude.:]

2.
Sníval sa mi tejto noci krásny sen,
že môj milý, premilený, prišiel sem,
[:položil si svoje líčko na moje,
začal sa ma vypytovať, čo mi je.:]

3.
Nič mi nie je, môj miláčik, Bože môj,
len ma bolí moje srdce za tebou,
[:moje slzy po tvári mi stekajú,
tvoje oči sa do mojich dívajú.:]

alebo:

Tichá voda do Dunajka padala

1.
Tichá voda do Dunajka padala,
keď som bola od šuhajka sklamaná,
[:dá však Pán Boh, že aj on sa oklame,
ja banujem, aj on banovať bude.:]

2.
Sníval sa mi tejto noci krásny sen,
že môj milý, najmilejší, prišiel sem,
[:on položil svoje líčka na moje,
začal sa ma vypytovať, čo mi je.:]

3.
Mne nič nie je, môj šuhajko, Bože môj,
len ma bolí moja hlávka za tebou,
[:moje srdce div mi žiaľom nepukne,
kým na teba, môj šuhajko, zabudne.:]

4.
Sľuboval mi, môj šuhajko, na jeseň,
až opadne drobné lístie z čerešieň,
[:sľuboval mi na tele aj na duši,
že sa naša verná láska nezruší.:]

5.
Už sa naša láska zrušila,
už sa tebe iná pannazľúbila.
[:A keď sa ti zaľúbila, vezmi si,
a keď sa ti zle povedie, spomeň si.:]