Spievanky, spievanky

1.
Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali?
Či ste spadli z neba, či ste rástli v háji.

2.
Z neba sme nespadli, v háji sme nerástli,
ale nás mládenci a dievčence našli.

3.
Zaspievaj slávičku, v zelenom hájičku
a ja si zaspievam cestou po chodníčku.

4.
Keď si ja zaspievam v ružomberskom poli,
hlas môj sa uderí o martinské zvony.

5.
O martinské zvony o tie biele domy,
o ten najbielejší, kde môj najmilejší.

6.
Robota, robota, na celý deň ťa mám,
nechce sa mi robiť, ak si nezaspievam.