Byla noc krásna májová

1.
Byla noc krásna májová, vítr si do ní tiše nes,
[:zda na to drahá vzpomeneš, jak zmaměn jsem v tvou náruč kles.:]

2.
Uprchlo štestí za hory, uprchlo moje mládi,
[:zda na to drahá vzpomeneš, jak měli jsme se rádi.:]

3.
Ty si mi ručku podala, slza ti v oku stála,
[:tvůj růžový ret zašeptal, že láska není stála.:]

4.
Už dávno to a mnoho noc, co odešel sem z domu.
[:Teď jiný tě zas objímá, co slibuješ zas tomu?:]

5.
Až budu v tmavém hrobě spát, příď se na můj hrob podívat.
[:Jen podívat, a neplač moc, vždyť krásna je májová noc.:]