Pod horou ďatelinka

1.
Pod horou ďatelinka, žala ju Katarínka.
[:Žala, žala, nažala si, postretli ju dva valasi.:]

2.
Počkaj ty, Katarínka, naša je ďatelinka.
[:Naša, naša, nášho pána, čos nažala pod horama.:]

3.
Dosti ju pekne nosím, pod horu chodiť musím,
[:pod horičku, pod vysokú, na trávičku, na širokú.:]

4.
Pod horou ovos drobný, kosí ho šuhaj hodný.
[:Kosí, kosí, nemá rosy, dievčatko mu vodu nosí.:]

5.
Nemám sa kedy baviť, musím sa domov náhliť,
[:lebo by ma mati lála, že som s vami dlho stála.:]

6.
Mamka ťa nebude láť, keď budeš s nami tu stáť,
[:lebo mamka dobre vedia, že ty máš byť moja žena.:]