Odam še ňeodam

1.
Odam še ňeodam, i doma še pridam.
Ja svojej maceri čežko robic ňedam.
[:Na gambočki kupca mala a na líčka maľara,
čom by ja še Bože hore ňetrimala.:]

2.
Čo by ja še Bože ňetrimala hore.
Kedz po našim dvore chodza frajírove.
[:Na gambočki ...
----

Oddam śe ňeoddam

1.
Oddam śe ňeoddam i doma śe pridam,
ja svojej maceri češko robic ňedam,
[:na gambočki kupca mala a na ľička maľara,
čom bi ja śe, Bože, hore ňetrimala.:]

2.
Čom bi ja śe, Bože, ňetrimala hore,
ket po našim dvore chodza frajirove,
[:ej, mam take frajirče, ej, 16 ročne dzivče,
ket ho chcem ulapic, muśim śe pochlapic.:]

alebo:
2.
Frajir še mi žeňi, na voľu mu davam,
naj bere keho chce, ja še nevydavam.
[:Ej, mam take frajirče, ej, šesnasc ročne dzifče,
ket ho chcem ulapic, muśim śe pochlapic.:]