Oči, oči, čierne oči

1.
[:Oči, oči, čierne oči, čo mám s vami robiť.:]
[:Nechcú spať, nechcú spať, len po fraji chodiť.:]

2.
[:A ja som ti povedala, povedala dávno::]
[:Nechodievaj do nás, lebo chodíš darmo.:]

3.
[:Darmo chodíš, darmo chodíš, darmo do nás kráčaš,:]
[:darmo si čižmičky vo vodičke zmáčaš.:]

4.
[:Oči, oči, čierne oči, učte sa samé spať,:]
[:kdeže ja vám budem tých frajerov hľadať?:]

5.
[:Povedala som ti predsa v zime i v jeseni.:]
[:že ty nebudeš mať zo mňa mladej ženy.:]

6.
[:Oči, oči, čierne oči, čo ste urobili.:]
[:Keď ste pre jedného všetkých opustili.:]