Neďaleko od Trenčína

1.
[:Neďaleko od Trenčína, býva mladá Katarína. :]
[:Čierne oči má, to musí byť má milá,
takú frajarečku chcem, čo má meno Katarína. :]

2.
[:My sme chlapci od dediny, milujeme Kataríny. :]
[:Čierne ...

3.
[:Takú frajerku som dostal, ako by ju sám čert poslal. :]
[:Čierne ...

4.
[:My sme chlapci od Žiliny, milujeme Katariny. :]
[:Čierne ...

5.
[:Od Žiliny až po Tatry, milovanie jak sa patrí. :]
[:Čierne ...

6.
[:Vyviedol ju na vrch Tatry, využil ju jak sa patrí. :]
[:Čierne ...

7.
[:Katarína samopašná, čo si chcela, to si našla. :]
[:Čierne ...