Na trenčianskom moste fialôčka rastie

1.
[:Na trenčianskom moste fialôčka rastie.:]
[:Nikto ju nesadil, nikto ju nesadil, carara,
nikto ju nesadil, sama ona rastie.:]

2.
[:Keď ja tadiaľ pôjdem, polievať ju budem.:]
[:Aby mi voňala, aby mi voňala, carara,
aby mi voňala, keď pomašírujem.:]

3.
[:Keď som mašíroval, milá šaty prala.:]
[:V studenej vodičke, v studenej vodičke, carara,
v studenej vodičke po kolená stála.:]

4.
[:Kapitán sa pýtal, čo to rozvoniava.:]
[:Ruža, karafiát, ruža, karafiát, carara,
ruža, karafiát, čo mi milá dala.:]

5.
[:Podaj mi, Anička, bieleho ručníčka,:]
[:nech si poutieram, nech si poutieram, carara,
nech si poutieram vraného koníčka.:]

6.
[:Ja ti ho nepodám, ja sa koňa bojím.:]
[:Neboj sa, Anička, neboj sa, Anička,
neboj sa, Anička, veď tu pri ňom stojím.:]

7.
[:Ona mu podala bielu konvaliu,:]
[:aby rozvoniaval, aby rozvoniaval,
aby rozvoniaval medzi kompaniu.:]

8.
[:Čakaj ma, môj milý, na trenčianskom moste,:]
[:pošlem ti perečko, pošlem ti perečko,
pošlem ti perečko po rybacom chvoste.:]