Na trenčianskom moste fialôčka rastie

1.
[:Na trenčianskom moste fialôčka rastie.:]
[:Nikto ju nesadil, nikto ju nesadil, carara,
nikto ju nesadil, sama ona rastie.:]

2.
[:Keď ja tadiaľ pôjdem, polievať ju budem.:]
[:Aby mi voňala, aby mi voňala, carara,
aby mi voňala, keď pomašírujem.:]

3.
[:Keď som mašíroval, milá šaty prala.:]
[:V studenej vodičke, v studenej vodičke, carara,
v studenej vodičke po kolená stála.:]

4.
[:Kapitán sa pýtal, čo to rozvoniava.:]
[:Ruža, karafiát, ruža, karafiát, carara,
ruža, karafiát, čo mi milá dala.:]

5.
[:Podaj mi, Anička, bieleho ručníčka,:]
[:nech si poutieram, nech si poutieram, carara,
nech si poutieram vraného koníčka.:]

6.
[:Ja ti ho nepodám, ja sa koňa bojím.:]
[:Neboj sa, Anička, neboj sa, Anička,
neboj sa, Anička, veď tu pri ňom stojím.:]

7.
[:Ona mu podala bielu konvaliu,:]
[:aby rozvoniaval, aby rozvoniaval,
aby rozvoniaval medzi kompaniu.:]

8.
[:Čakaj ma, môj milý, na trenčianskom moste,:]
[:pošlem ti perečko, pošlem ti perečko,
pošlem ti perečko po rybacom chvoste.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť