Počkajte, Myjavani

1.
Počkajte, Myjavani,
vyndete na ulicu,
[:čo ste nám vy pokradli
tej noci čočovicu.:]

2.
Ked sme hu my pokradli,
šak sa my netajíme,
[:šak my tú čočovicu
lahúčko zaplatíme.:]

alebo:
Vyjdite Myjavani

1.
Vyjdite Myjavani
vyjdite na ulicu,
[:čo ste nám vy pokradli
tú našu šošovicu.:]

2.
Keď ste nám ju pokradli
však vy ju nahradíte
[:vy nám tú šošovicu
lahúčko zaplatíte.:]

alebo:
Dočkajte Myjavani

1.
Dočkajte Myjavani
vyndete na ulicu,
[:čo ste nám vy pokradli
tú našu šošovicu.:]

2.
Ked sme hu aj pokradli,
šak my sa netajíme,
[:šak my tú šošovicu
lahúčko zaplatíme.:]