Slovensko moje, otčina moja

1.
Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj, ako raj.
Na tvojich horách nádhery trónia, v údolí šumí ľúbezný háj.
Na tvojich poliach si spievali, otcovia naši pracovali.
Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj, ako raj.

2.
Hej, mám otčinu ešte ja inú, kde večne vládne môj Boh a Pán.
Tam si povolá, tam si privedie Pán Ježiš svojich zo všetkých strán.
Tam miznú žiale aj náreky, tam budem bývať až na veky.
Hej, mám otčinu ešte ja inú, kde večne vládne môj Boh a Pán.

3.
Kým ten čas príde, že sa to stane, chcem Bohu, vlasti žiť oddane.
Blížnemu slúžiť a právo hájiť, to heslo mladých vždy musí byť.
Vypočítavosť a strach zdolať, lásku a radosť vyžarovať.
Kým ten čas príde, že sa to stane, chcem Bohu, vlasti žiť oddane.

- * -
alebo:

Slovensko moje, otčina moja,
krásna si ako raj, ako raj.
Na tvojich horách nádhery trónia
v údoliach šumí ľúbezny háj.
Na tvojich horách by spievala
a srdcom k nebu sa vznášala.
Slovensko moje, otčina moja,
krásna si ako raj, ako raj.

Ej, mám otčinu v svete jedinú,
kde radostne sa hrám, kde sa hrám.
Tu si milujem, jej šťastie prajem
a srdce svoje dám, srdce dám.
Tu šumia hory a potoky,
Hron spieva krásne im do noty.
Slovensko moje, otčina moja
krásna si ako raj, ako raj.