Letěla husička

1.
Letěla husička, letěla z vysoka,
nemohla doletět, [:spadla do potoka.:]

2.
Ach, můj milý Bože, už jsem dolétala,
už jsem těch svých dětí [:tady zanechala.:]

3.
Moje drobné děti nedělají škody,
plují po potoce, [:napijí se vody.:]

4.
Letěla husička, už víc nepoletí,
škoda je tě, děvče, [:že tě nesmím míti.:]

5.
Když jsem k vám chodíval do vaší dědiny,
míval jsem klobouček [:plný rozmarýny.:]

6.
Nyní k vám nechodím, už tam chodí jinej,
jen na mě má milá [:více nevzpomínej.:]

7.
Zacházi slunéčko, zachází za horu,
kterak ja na tobě [:chlapče zapomenu.:]
--------
Letela husička

1.
Letela husička, letela z vysoka
šuhaj dobrý strelec [:strelil jej do boka.:]

2.
Odstrelil jej krídlo aj pravú nožičku
horko zaplakala [:sadla na vodičku.:]

3.
Ach Bože prebože, už som dolietala
už som svoje drobne [:deti dochovala.:]

4.
Moje drobné deti na kamenci sedia
bystrú vodu piju [:drobný piesok jedia.:]
-------
Letela husička

1.
Letěla husička, letěla z vysoká,
nemohla doletět spadla do potoka, spadla do potoka.

2.
Letěla husička, letěla z daleka,
šuhaj dobrý strelec strelil jej do boka, strelil jej do boka.

3.
Střelil ji do boka, zranil ji srdéčko,
nemohla už letět, sadla na vodičku, sadla na vodičku.

4.
Postrelil jej krídlo, aj pravú nožičku,
horko zaplakala, sadla na vodičku, sadla na vodičku.

5.
Už som milý Bože, už som dolietala,
už som svoje štyri deti dochovala, deti dochovala.

6.
Moje štyri deti na kamenci sedia
kalnu vodu pijú, drobný piesok jedia, drobný piesok jedia. sólo
----
Letela husička

1.
Letěla husička, letěla z vysoká, nemohla doletět
spadla do potoka, spadla do potoka.

2.
Spadla do potoka vodičku vypila,
aby ju šenkári neliali do piva, neliali do piva.

3.
Letěla husička, letěla přes pole,
tam kde bejvavalo potěšení moje, potěšení moje.

4.
Letěla husička, letěla z daleka,
šuhaj dobrý strelec strelil jej do boka, strelil jej do boka.

5.
Střelil ji do boka, zranil ji srdéčko,
nemohla už letět, sadla na vodičku, sadla na vodičku.

5.
Postrelil jej krídlo, aj pravú nožičku,
horko zaplakala, sadla na vodičku, sadla na vodičku.

6.
Už som milý Bože, už som dolietala,
už som svoje štyri deti dochovala, deti dochovala.

7.
Moje štyri deti na kamenci sedia
kalnú vodu pijú, drobný piesok jedia, drobný piesok jedia.

alebo:
1.
Letěla husička, letěla z vysoka,
nemohla doletět,
spadla do potoka, spadla do potoka.

2.
Spadla do potoka, vodičku vypila,
aby ji šenkýři nelili do piva, nelili do piva.

alebo:
Kačenka divoká

1.
Kačenka divoká, letela z vysoka
[:nadletela nad Janíčka, strelil jej do boka.:]

2.
Odstrelil jej krídlo, aj pravú nožičku,
[:ona horko zaplakala, sadla na vodičku.:]

3.
Ach, Bože prebože, už som dolietala,
[:už som moje mladé deti, už som dochovala.:]