Šťastie, zdravie, pokoj svätý

1.
Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám,
či ste starí, lebo deti, nezáleží nám.
Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme,
čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme.

2.
Narodil sa chlapček malý, posiela nás k vám,
aby ste mu niečo dali, zaniesť mu to mám.
Chlebík, ten už nechce brať, bo ho nakŕmila mať,
radšej toliar lebo dukát ráčte mu poslať.

3.
Prosím pekne, odbavte nás, nieto času stáť,
veď nám treba do Betléma ísť ho kolísať.
On je veľmi bohatý, všetko štedro odplatí,
uložte si k nemu poklad, tam sa nestratí.