Pec nám spadla

1.
Pec nám spadla, pec nám spadla, ktože nám ju opraví?
Starý peciar nie je doma a mladý to nespraví.

2.
Zavoláme na murára, ten má veľké kladivo,
Zamuruje to, čo treba a už je to hotovo.

3.
Zavoláme na deduška, ten má veľké kladivo.
Zahanbiť sa dedko nedá, hneď sa pustí do toho.

4.
O polnoci, o polnoci, prišlo veľké strašidlo.
Malo gate na špagáte a na nose lepidlo.

5.
Lepidlo sa odlepilo a špagát sa roztrhol.
Strašidlo sa naľakalo a dedko ho odkopol.

alebo miesto 2. a 3.
Zavoláme na deduška, ten má veľké kladivo.
Ten do toho trikrát buchne a už je to hotovo.

alebo
Pec nám spadla, pec nám spadla, kdopak nám ji postaví,
starý pecař, neni doma a mladý to neumí.

Zavoláme na dědečka, ten má velký kladivo,
dá do toho čtyři rány a už je to hotovo.