Kohútik jarabý

1.
Kohútik jarabý, nechoď do záhrady
polámeš ľaliu, potom ťa zabijú.

2.
A keď ma zabijú, tak ma pochovajú
do takej záhrady, kde páni sedajú.