Do hory, do lesa

Vianočná koleda

1.
Do hory, do lesa valasi,
či horí v tom našom salaši.
Radosť veľká sa zjavuje
a tento svet potešuje.
Kráčajte bratkovia, k jasličkám,
aby ste zjavili všetko nám.

2.
Počkajte nás, milí bratkovia,
nebeskí lietajú duchovia.
Slávu Bohu prespevujú,
pokoj ľuďom ohlasujú.
Vtáčkovia prekrásne spievajú
a do Betlehema volajú.

3.
Zrodila Panenka Dieťa nám,
v jasličkách vložený leží tam.
Mesiáša čakného
Boha na svet vteleného,
poďme a vítajme vznešené
Dieťatko, ležiace na sene.

4.
Ó, Boží Synáčku s výsosti,
dajže nám zo svojej milosti,
by sme večne ťa chválili,
meno božie velebili.
Žehnaj nás, drahý náš Spasiteľ,
žiadaný náš ty Emanuel!


alebo:

1.
Do hory, do lesa, valasi!
Či horí v tom našom salaši?
Radosť veľká sa zjavuje
a tento svet potešuje.
Vstávajte bratkovia k jasličkám,
aby ste zjavili svetlo nám.

2.
Počkajte nás, milí bratkovia,
nebeskí lietajú poslovia.
Sláva Bohu, prespevujú,
pokoj ľuďom ohlasujú.
Vstaňte a vítajte vznešené
dieťatko ležiace na sene.

alebo:

Do hory, do lesa

1.
Do hory, do lesa valasi,
snáď horí v tom našom salaši.
Radosť veľká sa zjavuje
a tento svet potešuje.
Adame, Štefane, bežte tam,
aby ste zjavili všetko nám.

2.
Počkajte nás milí bratkovia,
nebeskí lietajú duchovia.
Slávu Bohu prespevujú,
pokoj ľuďom ohlasujú.
Pekne aj vtáčkovia spievajú
a do Betlema volajú.

3.
Ej, už porodila Panna nám
utešeného synáčka nám.
Mesiáša žiadaného
a Boha v tele pravého.
Práve o polnočnej hodine
v jednej Betlehemskej maštale.