Už sme perie popárali

1.
Už sme perie popárali,
[:ej, aj duchničky ozvárali.:]

2.
Už sa môžeme vydávati,
[:ej, keby mal kto nás brati.:]

3.
Poďme domov každá k svojmu,
[:ej, a ja smutná nemám komu.:]

4.
A ja smutná nemám komu,
[:ej, poručím sa Pánu Bohu.:]